Sopimuksen peruuttaminen

5.1 Vastuu tavaran vaurioista säädetään säännöksillä §622 ja §623 Slovakian Kansalaislakikirjassa. Myyjä käsittelee kuluttajien reklamaatioita Slovakian lainsäädännön mukaan, ennen kaikkea lain nro. 250/2007 Z. z. (Zbierka zákonov, Slovakian Lakikirja) mukaan sellaisena kuin se on muutettuna Slovakian Kansalaislakikirjan ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

5.2 Kaikkien siviioikeudellisten suhteiden perusteella ostettujen tavaroiden on takuuaika sopusoinnussa Slovakian tasavallan lainsäädännön kanssa, jos Slovakain tasavallan läinsäädäntö ei määritä lyhyemmän ajan joillekuille tavaran tyypeille. Takuuaika alkaa ostajan vastaanottaessa tavaran.

5.3 Takuuaika koskee myös kulutustarvikkeita, joiden käyttöaika tai käytettävyys on lainsäädännön muuten rajoittama.

5.4 Takuu ei koske tavallisen kulutuksen, ostajan tai kolmannen henkilön toimien, tavaran vastaanoton jälkeisen, epäammattisen ja huolettoman käsittelyn, ylimääräisen kuormituksen, mekaanisen vahingon tai kulutuksen, käsittelyn käytön ohjeita tai sen tarkoitusta vastaan, käytön ohjeiden, hoidon tai varastoinnin noudattamattomuuden, luonnonmullistusten, epäammattisen tai väärän asennuksen tai montaasin eikä säännöllisen hoidon tai tarkastuksen (jos näin määrittävät käytön ohjeet) puutteen aiheuttamia vaurioita seuraavien tuotteiden tapauksessa: sukset, monot, siteet.

5.5 Takuu häviää myös siinä tapauksessa, kun tavaran sinetti on poistettu tai jos asiakas on itse muokannut tavaraa.

5.6 Ostaja voi vaatia reklamaation:
henkilökohtaisesti osoitteella: www.mardosport.fi, Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovakia, kun esittää tavaran ja ostoksen todistuksen
tavaran ja muiden dokumenttien (ennen kaikkea ostoksen todistuksen) lähettämisellä osoitteeseen: www.mardosport.fi, Budimír 7 , 04443 Budimír, Slovakia, kuitenkin vain kuriirilla, ei postiennakolla. Lähetykseen täytyy laittaa ostoksen todistuksen kopio (laskutuksen kopio). On myös suositeltava jättää täytetty Reklamaatiolomake. 

Olkaa hyvä ja lähettäkää VAIHDETTAVA / PALAUTETTAVA / REKLAMOITAVA TAVARA ainoastaan kuriirilla.
Lähetyksia postitse emme ota vastaan emmekä käsittele.

5.7 Reklamoitavaan tavaraan ostaja jättää lukevissa olevan alkuperäiskappaleen tai kopion todistuksesta tavaran ostoksesta ja kuvaa yksityiskohtaisesti vaurion ja tavan, millä vaurio näyttäytyy. Tavaran täytyy saapua puhtaana ja siihen kuuluvien varusteiden mukana.

5.8 Myyjä antaa kuluttajalle vahvistuksen reklamoidun tavaran käsittelemisestä. Jos reklamaatio vaaditaan etäyhteyden välineillä, on myyjän lähetettävä vahvistus kuluttajalle viimeistään vahvistuksen reklamaation selvittämisestä kanssa. Vahvistusta reklamaation käsittelemisestä ei tarvitse lähettää, jos kuluttajalla on toinen tapa osoittaa reklamaation käsittely. Reklamaation arviointi ei ole ilman esitettyä tavaraa mahdollista.

5.9 Jos kyse on vauriosta, jonka voi poistaa, on ostajalla oikeus sen ilmaiseen, ajalliseen ja kunnon palauttavaan poistoon. Myyjän on pakko poistaa vaurio viipymättä. Ostaja voi vaatia tuotteen vaihdon vaurion poiston sijaan tai jos vaurio koskee vain tuotten osaa, osan vaihdon, jos tämä ei tarkoita tavaran hintaan tai vaurion vakavuuteen suhteettomia menetyksiä myyjälle. Myyjä voi aina vaihtaa vauriotunutta tuotetta uuteen tuotteeseen vaurion poiston sijaan, jos tämä ei tarkoita vakavia vaikeuksia ostajalle. Jos kyse on vauriosta, jota ei voi poistaa ja joka estää asiakkaan käyttämästä tavaraa oikeasti, ostaja on oikeutettu tuotteen vaihtoon tai sopimuksen peruuttamiseen. Samankaltaiset oikeudet ostaja pidättää myös siinä tapauksessa, jos vaurion voi poistaa, mutta hän ei voi käyttää tuotetta täydellisesti korjauksen jälkeen toistuvan vaurion tai muidenkin vaurioiden takia. Jos kyse on poistamattomista vaurioista, ostajalla on oikeus kohtuuliseen alennukseen tavarasta.

5.10 Myyjä antaa todistuksen reklamaation selvittämisestä viimeistään 30 päivän kuluessa reklamaation vaatimuksesta kuluttajansuojalain ja lainsäädännön mukaan. Ostaja suostuu siihen, että todistuksen reklamaation vaatimuksesta voi lähettää ostajalle myös sähköpostitse ostajan antamaan osoitteeseen. Reklamaation selvityksen jälkeen sekä ostajan sähköpostitse, tekstiviestillä tai muulla sopivalla tavalla lähettämän vaatimuksen mukaan on ostajan pakko noutaa reklamoitu tavara myyjältä 15 päivän kuluessa, jos reklamaatio on selvitetty korjauksella, alennuksella, tavaran vaihdolla (uudella tavaralla) tai reklamaation hylkäyksellä.

5.11 Jos ostaja ei nouda tuotetta 30 päivän kuluessa reklamaation selvityksen jälkeen tai 30 päivän kuluessa toistuvasta tavaran toimituksesta lähtien tai jos hän ei nouda sitä samassa aikamäärässä reklamaation jälkeen myyjän lähettämästä vaatimuksesta ostajan osoitteseen lähtien, myyjällä on lainsäädännön mukaan oikeus vaatia ostajalta tavallisen myyjän maksaman vuokran, nimittäin tilan paikan, ajan ja pinnan mukaan, jossa ostajan noutamaton tavara on varastossa.

REKLAMAATIOLOMAKE ladattavissa TÄÄLTÄ (ladatkaa klikkaamalla)