Henkilötietojen käsittely

6.1 Tämä julistus henkilötietojen käsittelystä koskee vain SKI MOUNTAINS s. r. o. -yrityksen käymää nettikauppaa www.mardosport.fi, joka on tämän julistuksen tarkoituksiin samalla henkilötietojen subjektin henkilötietojen käsittelijä (edelleen vain "käsittelijä").

6.2 Henkilötietojen subjekti on nettikaupan www.halvimmat-sukset.fi käyttäjä, joka on täyttänyt ja lähettänyt tilauksen tässä nettikaupassa tai tehnyt sopimuksen käsittelijän kanssa.

6.3 Henkilötietojen tallentamisessa käsittelijä noudattaa Lain nro. 18/2018 Zb. (Slovakian Lakikirja) henkilötietojen suojasta ja liittyvistä oikeussäännöistä, jotka ovat ennen kaikkea Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudestaa ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus – General Data Protection Regulation – GDPR).

6.4 Käsittelijä kerää jotkut alla erikseen määritellyt henkilötiedot, jotka ovat oleellisia ennen kaikkea tilauksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, jotka johtuvat nettikaupan toiminnasta osoitteella www.halvimmat-sukset.fi, tai tarjottujen palvelujen kehitykseen ja tämän nettikaupan ohjattavuuden parantamiseen, ostosprosessin yksinkertaisemiseen jne.

6.5 Käsittelijä käsittelee henkilötietoja sähköisessä muodossa automaatisoidulla tavalla tai tulostetussa muodossa ei-automaatisoidulla tavalla.

6.6 Käsittelijä ei kerää arkaluonteisia ja erityisiä henkilötietoja, jotka liittyvät omaisuuteen tai varallisuuteen, kansallisuuteen, rotu- tai etniseen alkuperään, poliittisiin asenteisiin, jäsennyyteen poliittisissa puolueissa, uskontoon tai vakaumuuteen, terveyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen jne.

6.7 Subjektin henkilötiedot käsitellään oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen vuoksi, jotka käsittelijälle johtuvat tilauksista ja ostosopimuksista, kun tilaajana tai toisena sopimuspuolena on henkilötietojen subjekti. Tämä tapahtuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annetun 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudestaa ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (GDPR), art. 6.1.b) ja 6.1.c) mukaan, jotka mahdollistavat sopimuksen täytäntöönpanon käsittelijän puolelta ja palvelujen käytön henkilötietojen subjektin puolelta, ja tästä suostumuksesta voi vetäytyä tai se on erityinen suostumus henkilötietojen käsittelystä markkinoinnin tarkoituksia varten, joka annetaan nettikaupan www.halvimmat-sukset.fi -tilauslomakkeessa.

Antamalla erityisen suostumuksen henkilötietojen käsittelystä markkinoinnin tarkoituksia varten ja ilmoittavansa olevansa ohjeistettu lainmukaisesta käsittelystä subjekti julistaa, että on tietoinen omista oikeuksistaan, nimittäin:

 • oikeudestaan vaatia käsittelijältä pääsy omiin henkilötietoihin,

 • oikeudestaan vaatia omien henkilötietojen korjauksen henkilötietojen epätarkkuuden tai vääryyden tapauksessa,

 • oikeudestaan vaatia omien henkilötietojen poiston tai niiden käsittelyn rajoittamisen,

 • oikeudestaan vastustaa omien henkilötietojen käsittelyä,

 • oikeudestaan omien henkilötietojen tarkkuuteen,

 • oikeudestaan vetäytyä annetun suostumuksen milloin vain, tämä ei kuitenkin koske käsittelyn laillisuutta, joka perustuu vetäytymistä edelliseen annettuun suostumukseen,

 • oikeudestaan muutoksenhakuun henkilötietojen käsittelyä vastaan valvontaviranomaiselle, joka on Slovakian Henkilötietojen suojaa edistävä toimisto (Úrad na ochranu osobných údajov).

6.8 Käsittelijällä on oikeus muokata henkilötietojen käsittelyn politiikkansa niin, että se osoittaisi hänen tämänhetkisen asenteensa henkilötietojen käsittelyyn. Tästä muutoksesta ilmoitetaan subjektille, esim. julistuksella www.halvimmat-sukset.fi -nettikaupan kauppaehdoissa.

6.9 Käsittelijä saa kaikki henkilötiedot henkilötietojen subjekteilta vapaaehtoisuuden perusteella, paitsi julkisen elimen dokumentoimia vero- ja talousasiakirjaan tarvittavia tietoja tai sitoumuksien täytäntöpanoon tarvittavia tietoja.

6.10 Subjekti voi pyytää käsittelijältä henkilötietojen poiston, muutoksen tai korjauksen tai vetäytymisen suostumuksesta niiden käsittelyyn markkinoinnin tarkoituksiin sähköpostitse osoitteella info@halvimmat-sukset.fi.

6.11 Käsittelijä kerää tiedot ainoastaan laillisen syyn perusteella ja sellaiset, jotka tarvitaan asiakkaan ja samalla henkilötietojen subjektin tilauksista ja ostosopimuksista www.halvimmat-sukset-fi -sivulla johtuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumiseen. Nämä ovat seuraavat tiedot, jotka tarvitaan kaupallisten suhteiden ja laillisen dokumentoinnin totetumiseen:

 • nimi ja sukunimi (yrityksen tapauksessa myös sen nimi, tunnus ja arvonlisäveron numero)

 • osoite / laskutusosoite,

 • toimitusosoite,

 • sähköpostiosoite,

 • puhelinnumero.

Käsittelijä ei kerää muita tietoja eikä tietoja toiseen kuin lailliseen tarkoitukseen. Jos käsittelijä keräisi sellaisia tietoja, tapahtuisi näin henkilötietojen subjektin antaman suostumuksen perusteella (esim. erityinen suostumus henkilötietojen käsittelystä markkinoinnin tarkoituksiin, joka annetaan www.halvimmat-sukset.fi -nettikaupan tilauslomakkeella).

6.12 Käsitteiljä sitoutuu siihen, ettei toimita hänelle antamia edellä mainittuja henkilökohtaisia tietoja kolmansille henkilöille (poikkeuksena on käsittäjän sopimuskasittäjä) eikä mainostarjouksen tarkoituksiin, jotka eivät liity www.halvimmat-sukset.fi -nettikauppaan, ilman henkilötietojen subjektin suostumusta. Käsittelijä myös sitoutuu siihen, että poistaa henkilötietojen subjektin toiveen perusteella syytä antamatta tämän kaikki henkilötiedot tietokannasta, kuitenkin paitsi sellaisia tietoja, jotka liittyvät asiakkaan verontunnisteen velvollisuuteen, ja sellaisia, jotka ovat poiston aikana käsittelijän salatussa varmuuskopiotietokannassa.