Miten valitsen oikean hiihtosuksien pituuden ja tyypin?

Erämaa-/Tunturihiihtosukset 
Tämän hiihtosuksien tyyppi on tarkoitettu hiihdolle vuoristoisella maastolla hiihtojälkien ulkopuolella. Hiihtosuksilla on usein teräskantit ajelua jäätyneellä pinnalla varten. Sukset ovat myös leveämmät ja pitävät syvemmässä lumessa paremmin eivätkä uppoa. Suksien pituus on usein hiihtäjän kokoa 10 – 15 cm pidempi. Jos maasto on tasaisempi, valitkaa pidemmät sukset. Onko se taas jyrkempi, suosittelemme lyhyempiä, helpommin hallittavissa olevia suksia. 

Perinteiset hiihtosukset
Perinteisia hiihtosuksia käytetään ajetulla ladulla. Ne ovat erämaasuksia kapeammat ja kovemmat. Suksien pituus on hiihtäjän kokoa 20 – 30 cm pidempi. Sukset valitessa on pakko ottaa hiihtäjän paino huomioon. Painavampien hiihtäjien on parempi ottaa pidemmät sukset, kevyempien lyhyemmät. 

Luisteluhiihtosukset
Luistelusukset ovat muita suksityyppejä lyhyemmät, kovemmat ja vähemmän taivutetut. Niitä käyttävät aktiivisesti urheileivat hiihtäjät ajetulla radalla. Kovemmat sukset ovat yleisesti nopeampia, ne ponnahtavat hiihtäjää parempaan vauhtiin. Aloittelijalle ei suositella kovimpia suksityyppejä. Suksien pituus on hiihtäjän kokoa 5 – 15 cm pidempi.

 

HIIHTOSUKSIEN PITUUS

 

HIIHTOSAUVOJEN PITUUS